Εταιρικά Δίκτυα

Εγκατάσταση, ανάπτυξη και υποστήριξη δικτύων

Εταιρικά Δίκτυα

Ένα εταιρικό δίκτυο δεδομένων είναι μια από τις πιο κρίσιμες υποδομές μιας επιχείρησης. Σε αυτό στηρίζονται λειτουργίες όπως η τιμολόγηση, η διασύνδεση των υπολογιστών, η τηλεφωνία, το internet ακόμα και το εταιρικό site. Η αξιοπιστία του και η ταχύτητα του για να επιτευχθούν απαιτούν κατάλληλο εξοπλισμό και εγκατάσταση του. Καλωδιώσεις, πρίζες, rack, patch panel αλλά και ενεργός εξοπλισμός όπως router και switch συμβάλουν στην απρόσκοπτη λειτουργία του. Όλα τα παραπάνω πρέπει να προμηθευτούν από κάποιον που ξέρει να συνδυάζει τα σωστά υλικά και να παρέχει σωστή εγκατάσταση βάση προδιαγραφών.

Σε επίπεδο δικτύωσης, η Nexon Πληροφορική προσφέρει το σύνολο της υποδομής (routers, switches, IP τηλεφωνία), ενώ βέβαια παρέχει επιπλέον και εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως αυτή της μελέτης καλωδίωσης. Ταυτόχρονα, παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις επικοινωνίας και συνεργασίας, γνωστές συχνά με τον όρο “unified communications”. Λύσεις όπως αυτές της Mikrotik, Fortinet και της Ubiquity ξεχωρίζουν στον εν λόγω τομέα, και δίνουν μία σειρά από μοναδικά πλεονεκτήματα στην επιχείρησή σας:

 • Μειώνουν δραματικά το κόστος επικοινωνίας, αφού τοποθετούν κάτω από μία ενιαία “ομπρέλα”, όλη την εσωτερική επικοινωνία της επιχείρησης (από εσωτερικά τηλέφωνα μέχρι υποκαταστήματα σε άλλες γεωγραφικές περιοχές).
 • Αυξάνουν δραστικά την παραγωγικότητα ενοποιώντας όλη την επικοινωνία κάθε εργαζόμενου. Μπορεί κανείς δηλαδή να μεταφέρει τις κλήσεις του στο κινητό του όσο βρίσκεται μακριά από το γραφείο, να βλέπει μέσω email την επικοινωνία του όταν είναι απασχολημένος, ενώ φυσικά μπορεί εύκολα να συνεργαστεί με τρίτους πραγματοποιώντας τηλεφωνικές και video διασκέψεις.
 • Σε επίπεδο συνεργασίας, οι λύσεις δημιουργούν κοινόχρηστους χώρους εργασίας, δυνατότητες διαμοίρασης εγγράφων, αυτόματη δημιουργία versioning, groups για τη διαχείριση projects, διαδικασίες εγκρίσεων και επιθεωρήσεων κ.ο.κ.f
Λύσεις Δικτύωσης:
 • Εγκατάσταση / παραμετροποίηση τοπικού δικτύου LAN
 • Εταιρικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο / business email
 • Ηλεκτρονική διαχείριση εταιρικών FAX
 • Intranet, Extranet
 • Server virtualization / Εικονική διαμόρφωση δικτύου
 • Ασφάλεια πληροφοριών και συστημάτων / Backup
 • Υποστήριξη συστημάτων
 • Σύνδεση με υποκαταστήματα / VPN
 • Σχεδιασμός – Υλοποίηση – Συντήρηση εταιρικού δικτύου
 • Εγκατάσταση και Συντήρηση εταιρικών Servers
 • Εγκατάσταση και πιστοποίηση δομημένης καλωδίωσης (Data – VoIP)
 • Παραμετροποίηση Routers & Switches (Routing, VLANs, Firewalls, VPN)
 • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση Firewalls (Fortigate, opnSense)
 • Network Backup Solutions
Scroll to Top