Υπηρεσίες Πληροφορικής

Η Nexon Πληροφορική προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες πληροφορικής, προς επιχειρήσεις και οργανισμούς, οι οποίες έχουν απαιτήσεις υψηλού επιπέδου. Οι υπηρεσίες μας προσφέρονται τοπικά στις εγκαταστάσεις σας και απομακρυσμένα μέσω διαδικτύου και είναι: Υποστήριξη επιχειρήσεων, υπηρεσίες υποδομής, συμβόλαια υποστήριξης για επιχειρήσεις, απομακρυσμένη υποστήριξη, εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως και υπηρεσίες μελέτης GDPR

Υποστήριξη Επιχειρήσεων

Υποστήριξη επιχειρήσεων 24/7 μέσω συμβολαίων υποστήριξης και Remote Desk Support (απομακρυσμένη υποστήριξη)

Υπηρεσίες Υποδομής

Υπηρεσίες μελέτης υποδομής και εγκατάστασης εξοπλισμού

Συμβόλαια Υποστήριξης

Πακέτα υποστήριξης που ταιριάζουν στις ανάγκες σας

Απομακρυσμένη Υποστήριξη

Υπηρεσίες Service Desk παρέχουν τη βασική υποστήριξη εξ’ αποστάσεως (τηλεφωνική ή ηλεκτρονική)

Εξειδικευμένες Υπηρεσίες

Ανεύρεση λύσεων και στα πιο πολύπλοκα προβλήματα (Προγραμματισμός εφαρμογών, custom projects)

Υπηρεσίες GDPR

Παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης με τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GDPR

Let’s make awesome things, together.

Μιλήστε μας για το project σας.

Scroll to Top