Συμβόλαια Τεχνικής Υποστήριξης

Για το μέγιστο όφελος από την επένδυσή σας

Οι πελάτες μας επωφελούνται από Υπηρεσίες Service και Τεχνικής Υποστήριξης που εκτείνονται πέρα απ’ τα ωράρια εργασίας. Τα συμβόλαια περιλαμβάνουν πακέτα υποστήριξης που ταιριάζουν στις ανάγκες σας, είτε χρησιμοποιείτε απλές λύσεις ή υποδομές, είτε την πιο εξελιγμένη ολοκληρωμένη λύση. Το συμβόλαιο υποστήριξης είναι μια αληθινή εταιρική σχέση – είναι η δέσμευσή μας να συνεχίσουμε να παρέχουμε εκείνο το επίπεδο Υποστήριξης και Συνεργασίας που προσδοκάτε όταν μας εμπιστεύεστε.

Με τα συμβόλαια συντήρησης (Maintenance Contracts), η Nexon Πληροφορική προσφέρει υποστήριξη με συγκεκριμένους όρους αλλά και για συγκεκριμένες υπηρεσίες.
Επί της ουσίας, ένα συμβόλαιο συντήρησης μπορεί να καλύπτει:

 
  • Συγκεκριμένες υπηρεσίες
  • Υπηρεσίες και hardware

Το μεγάλο πλεονέκτημα των συμβολαίων συντήρησης, είναι το γεγονός ότι μπορείτε εκ των προτέρων να γνωρίζετε με σαφήνεια, το πόσο ακριβώς κοστίζει η υποστήριξη που χρειάζεστε για την τεχνολογική υποδομή της επιχείρησής σας.
Στην περίπτωση των συμβολαίων συντήρησης για υπηρεσίες επί παραδείγματι, έχετε τη δυνατότητα να προαγοράσετε συγκεκριμένο χρόνο υποστήριξης και μάλιστα με βάση συγκεκριμένο SLA (συμβόλαιο επιπέδου υπηρεσιών ή Service Level Agreement). Επιπλέον, αυτός ο χρόνος χαρακτηρίζεται και από το επίπεδο της διαβάθμισης (κατά βάση critical και non critical περιστατικά), οπότε γνωρίζετε με ακρίβεια κάθε πτυχή της υπηρεσίας που έχετε στη διάθεσή σας.

Αντίστοιχα, στην περίπτωση των συμβολαίων συντήρησης για υπηρεσίες και hardware, η Natigon καλύπτει όλα τα ανταλλακτικά που θα χρειαστείτε στην υποδομή σας. Έτσι, με ένα και μοναδικό συμβόλαιο, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για στοκ, διαθεσιμότητες, παλαίωση υλικού κ.λπ. Η Natigon αναλαμβάνει όλο το “άγχος”, την υποστήριξη και τις διαδικασίες που απαιτούνται ώστε η υποδομή σας να βρίσκεται πάντοτε σε “φόρμα”.

Οι εν λόγω υπηρεσίες μεταβάλλονται τόσο βάσει της απόκρισης που επιθυμείτε, όσο και βάσει του εξοπλισμού που θα υποστηρίξουν, ενώ το σημαντικότερο ίσως στοιχείο τους είναι ότι παρέχονται σε πολλαπλά σημεία και περιοχές, όπου δηλαδή τα έχει ανάγκη η επιχείρησή σας. Εάν δε, σας απασχολεί το εύρος του υποστηριζόμενου υλικού, μην έχετε καμία ανησυχία! Τα συμβόλαια συντήρησης της Natigon είναι “multi-vendor” καλύπτοντας πολλαπλούς κατασκευαστές και φυσικά όλους τους γνωστούς διεθνείς οίκους.
Και όλα αυτά, με μία προκαθορισμένη και γνωστή με ακρίβεια, αμοιβή, ώστε να μπορείτε να κάνετε τον business προγραμματισμό σας χωρίς… εκπλήξεις. Αυτές, τις αναλαμβάνει η Nexon Πληροφορική!

Τα οφέλη των συμβολαίων υποστήριξης με μια ματιά

  • Απροβλημάτιστη χρήση του εξοπλισμού και ελάχιστη δυνατή καθυστέρηση συντήρησης-επισκευής
  • Άμεση ενημέρωση για νέα χαρακτηριστικά & δωρεάν αναβάθμιση του λογισμικού
  • Ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του συμβολαίου
  • Επέκταση της εγγύησης (ανάλογα με το είδος του συμβολαίου)
  • Εκπτώσεις σε επισκευές και ανταλλακτικά
  • Δωρεάν αποστολή του εξοπλισμού σας μετά από συντήρηση ή επισκευή (ανάλογα με το είδος του συμβολαίου)
  • Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια (όταν αυτά πραγματοποιούνται)

Αναλυτική Περιγραφή συμβολαίων:

Τακτική Συντήρηση Εξοπλισμού: Η τακτική ετήσια συντήρηση γίνεται από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, εκπαιδευμένο στο τεχνικό εργαστήριο της Nexon Πληροφορική. Η συντήρηση και το παρεχόμενο πιστοποιητικό ελέγχου διασφαλίζουν τη βέλτιστη απόδοση του εξοπλισμού σας. Κατά τη διάρκεια της ετήσιας συντήρησης τηρείται πλήρες πρωτόκολλο, γίνονται όλες οι απαραίτητες ρυθμίσεις και έλεγχοι.

Ενημέρωση λογισμικού: Σας διασφαλίζει ότι διατηρείτε ενημερωμένο, με τις τελευταίες εκδόσεις firmware εφαρμογών (applications), τον εξοπλισμό σας για μέγιστη παραγωγικότητα. 

Τεχνική Υποστήριξη: Τηλεφωνική και online πρόσβαση σε έμπειρους, εκπαιδευμένους επαγγελματίες οι οποίοι θα εργαστούν μαζί σας για να λύσουν οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους και τακτικές. Η υπηρεσία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προβλήματα χρήσης, διαμόρφωσης του εξοπλισμού και γενικές συμβουλές. Εξυπηρέτηση 24/7. 

Επέκταση Εγγύησης: Στο σύνολο του εξοπλισμού παρέχεται ένα έτος εγγύηση. Αυτή η εγγύηση μπορεί να επεκταθεί έως και 3 χρόνια μέγιστο. Η εργασία και τα ανταλλακτικά καλύπτονται πλήρως.

Scroll to Top