Υπηρεσίες GDPR

Νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων GDPR

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι θεμελιώδες δικαίωμα για όλους τους πολίτες της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ακολουθώντας τις προκλήσεις των νέων τεχνολογιών, καθιερώνει νέο νομικό πλαίσιο που θα εφαρμοσθεί στις 25 Μαΐου 2018, με πρωταρχικό μέλημα να δώσει τον έλεγχο των πληροφοριών που διακινούνται στο διαδίκτυο στον πολίτη. Ο «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων» ή GDPR (General Data Protection Regulation) – ουσιαστικά θα φέρει αλλαγές στον τρόπο που οι επιχειρήσεις συλλέγουν και επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα στην Ε.Ε. Αντικαθιστά την οδηγία του 1995 της Ε.Ε. για την προστασία των προσωπικών δεδομένων εναρμονίζοντας τη νομοθεσία περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

Προσωπικά δεδομένα και Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα

Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που σχετίζεται, χαρακτηρίζει ένα φυσικό πρόσωπο όπως είναι: το όνομα & το επάγγελμά, η οικογενειακή κατάσταση, η ηλικία, η κατοικία, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού, αλλά και η διεύθυνση IP του ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα είναι τα δεδομένα που αφορούν φυλετική ή εθνική προέλευση, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι πληροφορίες σχετικά με το ιατρικό ιστορικό, την ερωτική ζωή και τις ποινικές διώξεις ή καταδίκες.

Τα νέα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών με το νέο Κανονισμό (GDPR)

 • Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σου δεδομένα. Έχεις δικαίωμα να ρωτήσεις πως αυτά χρησιμοποιούνται και από ποιόν επεξεργάζονται μετά τη συλλογή τους.
 • Δικαίωμα στη “λήθη”: Έχεις πλέον το δικαίωμα να αναιρέσεις τη συγκατάθεση που έχεις δώσει για χρήση των προσωπικών σου δεδομένων από ένα οργανισμό ή εταιρία καθώς μπορείς να ζητήσεις τη διαγραφή τους.
 • Δικαίωμα στη μεταφορά: Έχεις δικαίωμα να μεταφέρεις τα δεδομένα σου όποτε εσύ το επιθυμείς από έναν πάροχο υπηρεσιών σε άλλο.
 • Δικαίωμα στην ενημέρωση: Έχεις δικαίωμα ελεύθερης επιλογής πριν την αποθήκευση των πληροφοριών σου απο εταιρίες.
 • Δικαίωμα διόρθωσης:  Έχεις δικαίωμα ζητήσεις την ενημέρωση των στοιχείων σου, αν διαπίστωσες ότι τα στοιχεία σου είναι ελλιπή ή λανθασμένα.
 • Δικαίωμα απαγόρευσης της επεξεργασίας: Έχεις δικαίωμα να ζητήσεις από μια εταιρία να μην επεξεργάζεται τα δεδομένα που έχει αποθηκεύσει για σένα.
 • Δικαίωμα διατύπωσης αντίρρησης: Έχεις δικαίωμα να διακόψεις άμεσα την επεξεργασία των δεδομένων σου για εμπορική προώθηση.
 • Δικαίωμα ειδοποίησης: Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων, θα πρέπει να ενημερωθείς εντός 72 ωρών από την στιγμή που αναγνωρίστηκε η παραβίαση.

O GDPR επηρεάζει την επιχείρησή σου;

Ο νέος κανονισμός αφορά όλες τις επιχειρήσεις, που με οποιονδήποτε τρόπο αποθηκεύουν ή διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα πολιτών, συνεργατών, πελατών ή άλλων φυσικών προσώπων. Ανεξάρτητα από την έδρα της εταιρίας, αν τα προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρεις απευθύνονται σε πελάτες εντός της ΕΕ, είσαι υποχρεωμένος νομικά να προσαρμοστείς στα δεδομένα που ορίζει ο νέος κανονισμός GDPR ώστε να είσαι έτοιμος στις 25 Μαΐου που είναι η πρώτη ημέρα εφαρμογής του νέου κανονισμού.

Η Nexon Πληροφορική Πληροφορική παρέχει πλήρη πρόσβαση ικανοποιώντας τις απαιτήσεις του νέου κανονισμού.

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την ΟΔΗΓΙΑ (EE) 2016/680 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ και να εναρμονιστείτε σύμφωνα με τον νέο κανονισμό GDPR.

Εδώ μπορείτε να επισκεφθείτε την σελίδα της Ε.Ε. για τον GDPR

Σημαντικές επικαιροποιήσεις σχετικά με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR)

Κοινοποιούμε τα μέτρα που λαμβάνουμε προκειμένου να διασφαλίσουμε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), τη νέα νομοθεσία σχετικά με την προστασία δεδομένων που θα τεθεί σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018. Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) επηρεάζει τις ευρωπαϊκές και τις μη ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν λύσεις διαφήμισης και μέτρησης στο διαδίκτυο, όταν στους ιστοτόπους και τις εφαρμογές τους έχουν πρόσβαση χρήστες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).
Σήμερα κοινοποιούμε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνουμε ενόψει του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), στα οποία συμπεριλαμβάνεται η επικαιροποιημένη Πολιτική συγκατάθεσης χρηστών στην ΕΕ, αλλαγές στους όρους σύμβασης και αλλαγές στις υπηρεσίες μας, προκειμένου να βοηθήσουμε τόσο εσάς όσο και την Nexon Πληροφορική ως προς τη συμμόρφωση με τις νέες απαιτήσεις.
Επικαιροποιημένη Πολιτική συγκατάθεσης χρηστών στην ΕΕ
Η Πολιτική συγκατάθεσης χρηστών στην ΕΕ της Nexon Πληροφορική επικαιροποιείται προκειμένου να αντικατοπτρίζονται οι νέες νομικές απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR). Καθορίζει τις υποχρεώσεις σας σχετικά με την ενημέρωση και τη λήψη συγκατάθεσης από τελικούς χρήστες στον ΕΟΧ. Η πολιτική ενσωματώνεται στους όρους χρήσης για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες.

Οι όροι του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) ενσωματώνονται στους όρους παροχής υπηρεσιών, τους οποίους οι πελάτες και συνεργάτες της Nexon Πληροφορική ανά τον κόσμο μπορούν να αποδεχθούν (εάν δεν το έχουν ήδη κάνει) στον λογαριασμό τους.

Αλλαγές σε προϊόντα
Προκειμένου να συμμορφώνεστε με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) και θέλοντας να υποστηρίξουμε αυτήν σας τη συμμόρφωση, προβαίνουμε στα εξής:
 • Κάνουμε ορισμένες αλλαγές στο σύστημα πελατών όπου επιτρέπουμε στους χρήστες την διαγραφή μερικών ή όλων των δεδομένων τους.
 • Λαμβάνουμε μέτρα για τον περιορισμό της επεξεργασίας προσωπικών στοιχείων για παιδιά κάτω του ορίου ηλικίας συγκατάθεσης σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) στο κάθε κράτος μέλος
 • Ενοποιούμε τις πρακτικές τήρησης δεδομένων και παρέχουμε νέους ελέγχους που επιτρέπουν τη τήρηση και τη διαγραφή των δεδομένων τους.

Τι υπηρεσίες θα χρειαστώ λοιπόν;

Αυτό μπορούμε να το πούμε μόνο όταν μελετήσουμε τη δική σου περίπτωση. Όμως σε γενικές γραμμές 6 είναι οι τομείς των υπηρεσιών που συνήθως απαιτούνται:

 • Ανάλυση-αποτύπωση («assessment») της τεχνικής εγκατάστασης & των δεδομένων
 • Πρόταση τυχόν βελτιώσεων με βάση την ανάλυση αυτή
 • Τεχνική Υλοποίηση (επεμβάσεις, βελτιώσεις, μόνο εάν χρειαστεί)
 • Ανάλυση και εφαρμογή διαδικασιών
 • Τακτική μηνιαία παρακολούθηση – Υπευθυνος προστασίας δεδομένων
 • Διαδικασία ειδοποίησης σε περίπτωση διαρροής, σύμφωνα με τον κανονισμό

Ελάτε να μιλήσουμε σήμερα για τη δική σας εταιρία και τις δικές σας ανάγκες.

Scroll to Top