Ερωτηματολόγιο GDPR

Ερωτηματολόγιο Συμμόρφωσης προς το νέο Κανονισμό

13%

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SECURITY POLICY)

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATA PROTECTION OFFICER-DPO)

ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Επίσης, συμπεριλαμβάνετε στην σύμβαση συναίνεσης:
Στις Φόρμες Ενημέρωσης πριν εξασφαλισθεί η συναίνεση του υποκειμένου:

ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Scroll to Top