Εξειδικευμένες Υπηρεσίες

Professional Services

Πέρα από τις γενικές υπηρεσίες υποστήριξης, μελέτης υποδομής κ.α., η Nexon Πληροφορική διαθέτει και μία σειρά από εξειδικευμένες υπηρεσίες, οι οποίες κατά κανόνα σχετίζονται με συγκεκριμένες τεχνολογίες ή υλοποιήσεις και ολοκληρωμένες λύσεις.

Αυτές οι εξειδικευμένες υπηρεσίες που μπορεί να καλύπτουν από το λειτουργικό σύστημα μίας συσκευής μέχρι τα security policies μίας υποδομής, αποτελούν τις Professional Services.

Επί της ουσίας, τα Professional Services συνοδεύουν τις αντίστοιχες λύσεις (Solutions) που παρέχει η Nexon Πληροφορική, ενώ βέβαια προσφέρονται και αυτόνομα, ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε πελάτη. Έτσι, οι Professional Services καλύπτουν τους εξής τομείς:

 • Virtualization
 • Cloud computing
 • Παραμετροποίηση συστημάτων
 • Security policies και security assessment
 • IP τηλεφωνία
 • Βάσεις δεδομένων
 • Storage και backup
 • Disaster Recovery και Business Continuity
 • Δίκτυα και επικοινωνίες
 • Business productivity
 • Mobility

Με τη βοήθεια των Professional Services, η επιχείρησή σας μπορεί να αναλύσει και να υλοποιήσει έργα σε όλους τους τομείς και κυρίως σε αυτούς που περιλαμβάνονται στις επονομαζόμενες τεχνολογίες αιχμής, αποκτώντας έτσι σημαντικό πλεονέκτημα σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

Scroll to Top